8 Bahaya Kekurangan Berat Badan

Obesitas kerap dianggap lebih mengkhawatirkan daripada kekurangan berat badan, padahal bahaya keduanya sebenarnya berada di tingkat yang sama [1]. Seseorang dianggap kelebihan berat badan apabila indeks massa tubuh (BMI/Body Mass Index) berada pada angka 25 hingga kurang dari 30 dan obesitas lebih dari 30 [1]. Sementara itu seseorang dianggap kekurangan berat badan apabila BMI menunjukkan […]